Eğitim

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsayan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik07.04.2004 Tarihli Resmi Gazetenin 25426 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmelik uyarınca İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karsı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, is kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karsı karsıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karsı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve is sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmayı amaçlayan eğitimler için yıllık eğitim planı hazırlanır.
Düzenlenen eğitimler belgelenir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır.

EĞİTİM KONULARI:
Çalışanlara verilecek eğitim konuları:
a) Genel is sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) Is kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d) Is ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım, kurtarma.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !